Nasaleze Travel 800 mg สเปรย์พ่นจมูก

350 ฿

สเปรย์พ่นจมูก เสริมเกราะป้องกัน ดักจับ ลดฤทธิ์ไวรัส ลดเสี่ยงติดเชื้อ ออกฤทธิ์เร็ว
พ่น 1 ครั้งปกป้องนาน 6 ชั่วโมง เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายทางอากาศผ่าน ละอองฝอยขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (Airborne transmission ) แขวนลอยในอากาศ มีชีวิตได้หลายชั่วโมง
พร้อมที่จะเข้าปอดเมื่อสูดหายใจเข้าไป หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย กรองเชื้อไวรัสได้ 65-85% ร่วมกับ การใช้ นาซัลลีซ ทราเวล (Nasaleze Travel)

กลับไป
Facebook Chat
Line Official
อีเมล