• คำแนะนำในการใช้งาน บริการซ่อมสินค้าเมื่อพบปัญหาการใช้งาน มีการบริการบำรุงรักษาสินค้าหลังการขาย