รูปแบบการจัดส่งสินค้าของร้าน Drug story

1. จัดส่งโดย Kerry Express ส่งทุกวัน ตัดรอบ 18:00 น. 

2. จัดส่งโดย LINE MAN สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทางร้านมีบริการจัดส่งโดยคิดค่าบริการตามจริงใน App 

โดยหลังจากเมื่อได้รับการยืนยันรายการสั่งซื้อและโอนเงินชำระพร้อมค่าจัดส่งแล้ว ทางร้านจึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้โดยด่วน