3M Nexcare Cold/Hot Pack เน็กซ์แคร์ เจลประคบเย็นและร้อน size M

235 ฿

คำแนะนำ ควรมีถุงร้อนและเย็นประจำบ้าน 2 ชิ้น เพื่อใช้ทดแทนกันเมื่อความร้อนเย็นหมดไปขณะทำการปฐมพยาบาล

  • ภายในกล่องบรรจุจะมีวิธีการเตรียมถุงร้อนเย็นก่อนใช้งาน
  • (ข้อมูลจาก เอกสารประกอบการใช้งาน)

ภายในกล่องประกอบด้วย

  • ถุงประคบร้อนและเย็น จำนวน1ชิ้น
  • ถุงผ้าNexcareจำนวน1ชิ้น
  • เอกสารประกอบการใช้งาน
รหัสสินค้า: IT-0000231 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
กลับไป
Facebook Chat
Line Official
อีเมล